Acerca de

BUGA5713 kopie.jpg

Jiří Oliva

Kdo jsem

Celý svůj život bydlím v Brně, vystudoval jsem zde střední školu, potom práva na Masarykově univerzitě a následně i vykonával praxi advokáta.

Už téměř 16 let se podílím na rozvoji našeho města z pozice zastupitele. Mezi lety 2006 a 2014 jsem byl členem rady města. V roce 2020 jsem byl zvolen náměstkem primátorky pro bydlení, a bydlení v Brně se věnuji dodnes.

Ve svém volném čase se věnuji své rodině a horolezectví, které je mou velkou vášní.