top of page

Přišli jsme s novými byty pro rodiče samoživitele

Aktualizováno: 21. 5. 2022

Když jsme začali zveřejňovat novou nabídku startovacích bytů pro mladé rodiny, obracely se na nás matky samoživitelky s tím, jestli by se také nemohly do slosování o dostupné městské bydlení přihlásit. Bohužel kritéria pro zisk takového bydlení nic takového samoživititelkám nedovolovaly, jelikož byty byly určeny pro rodiče, tedy pro dvě dospělé osoby.

Navrhli jsme proto vytvoření nové speciální kategorie bytů - byty určené pro osamělé rodiče pečující o děti. Právě rodiče samoživitelé patří mezi výrazně sociálně znevýhodněnou skupinu obyvatel, na niž dopadají následky zvýšených životních nákladů více než na jiné.


Koncept samoživitelských bytů je inspirován úspěšným konceptem startovacích bytů. Jde o rychlou bytovou první pomoc v nouzi, aby samoživitelé získali čas pro obstarání trvalého bydlení. Nájemní smlouvy stejně jako u startovacího bydlení jsou uzavírány na dobu tří let s možností prodloužení až o další dva roky.


Jako samoživitelské byty jsou vyčleněny jednotky z nově opravených objektů na ulicích Křenová a Vlhká. Zcháralé domy byly opraveny a nyní můžou sloužit potřebným nájemníkům k bydlení.


bottom of page